Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica Historija projekta Adopt Srebrenica

Lideri Projekta Historija projekta Adopt Srebrenica
Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010 11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009 Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007 O Srebrenici i o Bosni Kontakti Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija Alexander Langer
2a Camminata della Memoria, Sarajevo 2022 (1) Adopt Srebrenica Group (6) as / Vivere Srebrenica 2010 (3) as-viaggi memoria e 11 luglio 2009 (52) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Bz-Dayton-Meeting Trento 06-16 (15) euromed 2015-mostra (14) Sett.internazionale 2011 (36) Settimana internaz 2007 (9) Settimana internaz. 2008 (37) settimana internaz.2008-2 (17) Settimana internaz.2009 (28) settimana internazioale 2014 (52) Srebrenica -Potocari - 11.7.2007 (9) srebrenica-mars mira 2010 (8) Srebrenica-Potocari 11.7.2005 (9) Srebrenica-Potocari 11.7.2005 (4) Srebrenica-Potocari 11.7.2006 (6) Tuzla - 07 - 2006 (9) Tuzla - Modena City Ramblers (4) Tuzlanska Amica (13) viaggio a strasburgo 2009 (26)

Historija Projekta "Adopt Srebrenica"

13.9.2007, Tuzlanska Amica - Langer Fondacija

Projekat „Adopt Srebrenica“ (Usvoji Srebrenicu), nastao je kao plod dugogodišnje i solidne saradnje između Fondacije Alexander Langer iz Bolzana /Italia i Udruženja Tuzlanske Amice iz Tuzle/ BiH.

Efektivna saradnja nastala je 2005 godine tokom uručivanja međunarodne nagrade Alexander Langer dr. Irfanki Pašagić. U julu 2005 godine upravo u toku desetogodišnje komemoracije genocida u Srebrenici, u Tuzli se održala ljetna internacionalna škola fondacije Alexandr Langer u kojoj je sudjelovala veća grupa mladih bosanaca, hrvata, njemaca, poljaka i italijana.

Tom prilikom rodila  se inovativna i ambiciozna ideja. Ideja  je pokrenuta od strane Tuzlanske Amice ali je istom bila toplo prihvaćena i podržana od strane Fondacije Langer. Ideja je bila podržati i ojačati internacionalnu pažnju prema Srebrenici. Na samom početku je realizacija ovog projekta bila  data u ruke mreži internacionalnih saradnika, sa podrškkom  prije svega Tuzlanske Amice i Fondacije Alexander Langer, ali i drugih italijanskih, bosanskih i europskih asocijacija i institucija.

U decembru 2005 godine održan je u Bolzanu prvi zvanični susret vezan za projekat.Tom susretu prisustvovala je internacionalna mreža među kojima i grupa mladih iz Srebrenice, koja je zatim postala najvažniji dio projekta koji je prisustvovao svim slijedećim susretima. Tom prilikom dat je projektu naziv „Adopt Srebrenica“ i rođena je ideja o stvaranju internacionalnog centra u Srebrenici.

Fondacija Alexander Langer je 22.12.2005.god. dobila nagradu „Rim za mir i humanitarnu akciju“. Iznos te nagrade dat je projektu „Adopt Srebrenica“.

Na poziv regije Emilia Romagna održan je drugi susret za projekat, u maju 2006 godine. Italijanski i bosanski partneri internacionalne mreže prezentirali su projekat „Adopt Srebrenica“ institucijama i asocijacijama na bratimljenju gradova, razmjeni i podršci Bosne i Hercegovine. Grupa je sudjelovala na javnom susretu na teme: „Traume, rat, pravda i pomirenje“, posjetila je Marzabotto i historijski Park Montesole.

11. jula  2006 godine  Fondacija je organizovala još jedan odlazak u Bosnu, tako da je participaciju komemoraciji dala kontinuitet i u 2007 godini.

U novembru 2006 godine upravni odbor Fondacije odlučio je imenovati koordinatora projekta koji će voditi projekat uz podršku dr. Irfanke Pašagić. Tako je Gabriel Auer postao talijanskim koordinatorom a Mirza Bašić bosanskim. U međuvremenu razni predstavnici Fondacije u par su navrata odlazili u Bosnu kako bi se učvrstili odnosi sa Tuzlanskom Amicom, radnom grupom iz Srebrenice i općinom Srebrenica.

Projekat je na poziv mreže Liliput prezentiran u Ferrari, zatim u Perscari na poziv općine Pescara i u Bolzanu, kada je ujedno prezentirana knjiga „Al di là del caos“ Elvire Mujičić.

Internacionalna sedmica „internacionalna kooperacija za memoriju“, organizovana je i omogućena njiena realizacija, zahvaljujući radu dvaju koordinatora, Tuzlanske Amice i Fondacije, lokalne grupe studenata, te kvalifikovanih talijanskih i njemačkih volontera.

 

pro dialog