Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2007

Lideri Projekta Historija projekta Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010 11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009 Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007
Seminari, radionice, javne tribine Zaključci sa „Dugog stola“ Priče, Svjedočenja Medijsko praćenje
O Srebrenici i o Bosni Kontakti Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija Alexander Langer
2a Camminata della Memoria, Sarajevo 2022 (1) Adopt Srebrenica Group (6) as / Vivere Srebrenica 2010 (3) as-viaggi memoria e 11 luglio 2009 (52) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Bz-Dayton-Meeting Trento 06-16 (15) euromed 2015-mostra (14) Sett.internazionale 2011 (36) Settimana internaz 2007 (9) Settimana internaz. 2008 (37) settimana internaz.2008-2 (17) Settimana internaz.2009 (28) settimana internazioale 2014 (52) Srebrenica -Potocari - 11.7.2007 (9) srebrenica-mars mira 2010 (8) Srebrenica-Potocari 11.7.2005 (9) Srebrenica-Potocari 11.7.2005 (4) Srebrenica-Potocari 11.7.2006 (6) Tuzla - 07 - 2006 (9) Tuzla - Modena City Ramblers (4) Tuzlanska Amica (13) viaggio a strasburgo 2009 (26)

“ADOPT SREBRENICA” - “International Cooperation For Memory” - Srebrenica 27. 08. – 01. 09. 2007

19.8.2007, Tuzlanska Amica - Langer Fondacija

ADOPT SREBRENICA”
International Cooperation For Memory”
Srebrenica 27. 08. – 01. 09. 2007. godine

Od 27. avgusta do 1. septembra 2007. godine u Srebrenici će se održati Međunarodna sedmica dijaloga posvećena sjećanju, otvorena za učešće predstavnicima institucija, naučnicima, istražiocima, novinarima, umjetnicima, animatorima, mladima i svim zainteresovanima kako sa područja Balkana, tako i iz Evrope.

Međunarodna sedmica se organizuje u okviru projekta “Adopt Srebrenica” koji realizuju Udruženje Tuzlanska Amica iz Tuzle (BiH) i Fondacija Alexander Langer Stiftung iz Bolzano (Italija), uz aktivno učešće Općine Srebrenica i različitih javnih administracija, centara za istraživanje, talijanskih i međunarodnih udruženja volontera.

Dugoročni ciljevi projekta su:

Projekat se realizuje uz pomoć i podršku:

 Općine Srebrenica, Općine Pescara, Regije Abruzzo, Regije Trentino Alto Adige-Südtirol,

Općine Marzabotto, Općine Bolzano, Mreže Lilliput/nodo iz Ferrare,

Tuzlanska Amica – Mirza Bašić – Tuzla (BiH), Hasana Kikica 1

Tel. + Fax 00387 35 312 321 Mail: mirza_b95@yahoo.com e tz-amica@bih.net.ba

Internet stranica: www.alexanderlanger.org

 

PROGRAM MEĐUNARODNE SEDMICE

                                                      “ADOPT SREBRENICA”

International Cooperation For Memory”

Srebrenica 27. 08. – 01. 09. 2007. godine

Ponedjeljak, 27. 8. – dolazak učesnika, smještaj u porodice

18.00: Posjete izložbama fotografija

20.00: Inauguracija - načelnik Općine Srebrenica Abdurahman Malkić, lokalne

vlasti i predstavnici promotora

Folklorna grupa Srebrenica

Okrugli sto (30. 8. - 1. 9.)

Posljednih dana Međunarodne sedmice u programu je Okrugli sto, koji će se završiti javnom izjavom o „funkciji sjećanja za žrtve, za prevenciju konflikata kao i za stvaranje boljih uslova za pomirenje i demokratiju“.

Na okruglom stolu riječ će imati i osobe koje žive u Srebrenici (moći će vam pomagati u postavljanju pitanja), zatim ograničen broj slušalaca i mladih učesnika.

Moderator Okruglog stola je

*Vesna Teršelič, (Direktorica “Documenta”, Centar za elaboraciju prošlosti, Zagreb, HR)

 Do sada su pozvani :

 Iz Bosne i Hecegovine:

Zdravko Grebo (Profesor prava na Univerzitetu u Sarajevu), Zlatko Dizdarević (Novinar, pisac, direktor dnevnog lista Oslobođenje), Irfanka Pašagić (Psihijatar, predsjednica Tuzlanske Amice), Lidija Živanović (Helsinški komitet za ljudska prava Banja Luka), Hajra Ćatić (Žene Srebrenice), Damir Peštalić (Imam u Srebrenici), Željko Teofilović (Pop u Srebrenica), Martin Antunović (Katolička crkva Tuzla), Vehid Šehić (Forum građana Tuzla)

Međunarodni učesnici:

Yolande Mukagasana (Direktorica Udruženja “La Memorie” Ruanda/Bruxelles), Nataša Kandić (Direktorica “Centra za humanitarno pravo” Beograd, Srbija), Dragan Banjac (Novinar, Beograd, Srbija), Marijana Grandits (Direktorica na području “Demokratije i Ljudskih prava” za pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope, Bruxelles, B), Maria Bacchi (Istraživateljica, Fondacija Villa Emma, Nonantola, Modena, I), Fabio Levi (Docent na predmetu Savremena istorija Univerzitet Torino, I), Nadia Baiesi (Direktorica Fondacije Monte Sole, Marzabotto, I), Bosiljka Schedlich (Direktorica südost Europa Kultur e.V., Fondacija Überbrücken, Berlino, D)

Seminari (28. 08 - 29. 09)

Susret lokalnih i međunarodnih eksperata, praćen javnom diskusijom u vidu seminara.

Žene i Sjećanje (28. 08)

Moderator: Lalla Golfarelli (Udruženje “Orlando”, Bologna, I)

Liliana Radmanović (Spazio Pubblico di Donne, Bologna, I); Lana Jajčević (Udružene Žene- Banja Luka, BiH), Cea Paz Venturelli (Čile), Nura Begović (Žene Srebrenice, BiH), Valentina Gagić (Udruženje Sara, Srebrenica, BiH)

Dokumentacija sjećanja (29. 08)

Moderator: Carla Giacomozzi (istorijski arhiv Općine Bolzano, I)

Nadia Baiesi (Direktorica Fondacije Scuola di Pace Monte Sole di Marzabotto, I); Luisa Morfini (Centar za dokumentaciju San Donato Milanese, I); Abdulah Majstorović (Memorijalni centar Potočari, BiH) Hajra Ćatić (Žene Srebrenice, BiH), Vesna Teršelič (Direktorica “Documenta”, Centar za elaboraciju prošlosti, Zagreb, HR)

Mediji i sjećanje (29. 08.)

Moderator: Zlatko Dizdarević (novinar i pisac, direktor “Oslobođenja”, Sarajevo, BiH), Almasa Hadžić (novinarka Tuzla, BiH), Barbara Bertoncin (novinarka revije Una Città, Forlì, I),  Jörg Becker (Direktor KomTech. Istraživački institut za komunikaciju, Solingen/D), Miro Pejić (Srebrenica)

Razgovor sa Natašom Kandić (31. 08)

Javne tribine (28.08-31.08)

28.08 Međunarodna saradnja za sjećanje. Uvod: Branko Todorović- Bijeljina (Helsinški komitet za ljudska

prava Republika Srpska)

29.08 Uloga medija prije, tokom i poslije nasilnih konflikata (Uvod: Zlatko Dizdarević – novinar

i pisac, direktor “Oslobođenja” Sarajevo, BiH)

30.08 Yolande Mukagasana: La morte non mi ha voluta (Smrt me nije htjela) – Slučaj Ruanda

31.08 Dugoročne posljedice rata i usmeno sjećanje (Uvod: Bosiljka Schedlich – Direktorica

südost Europa Kultur e.V., Fondacija Überbrücken, Berlino, D)

Radionica (26.08-01.09)

Lokalni adresati:

Terapija umjetnošći: Moja sadašnjost, moja prošlost, moja budućnost

(Hanna Scaramella, Firenze) 10 učesnika

Foto-novinarstvo: Lični putevi dokumentacije stvarnosti i svakidašnjeg života

(Anna Da Sacco, Bumerang, Bolzano) 6 učesnika

Storie d’aMare: Uspomene sa zabava, prikupila Roberta Biagiarelli (Babelia)

Lokalni i međunarodni adresati:

Srebrenica u mojim očima”: Fotografije o budućnosti Srebrenice

(Udruženje Sara, Srebrenica) 10 učesnika

Šećući se u okolini Srebrenice”: Pismeni laboratorij (Marzia Bisognin, Bo, I) 10 učesnika

Sjećanje i mlade generacije” (Nadia Baiesi, Marzabotto)

PITA, Kurs bosanske kuhinje” (Žene Srebrenice) 15 učesnika

Kulturni događaji (27. 08 - 31. 08)

29.8 – “Sejny cronicles” pozorišna predstava, Fondacija Pogranice, Sejny-Pl

30.8 –“Levante a Mezzogiorno” Koncert grupe Alfredo Lacosegliaz, Trst


31.8 – Veče muzike: Kantautorui eppe Frattaroli (Abruzzo) i Fabrizio Zanotti (Torino) Romska grupa (Kuća prijateljstva Brčko - Tuzlanska Amica)

Izložbe fotografija: Fausto Fabbri, Forlì: Komšije, 10 godina u Bosni i Hercegovini Livio Senigalliesi, Milano: Ruanda – sjećanja na genocid 1994-2004

Anna Braegger, Švicarska

Ostalo:

Djeca i mladi Sućeske i Bratunca, u organizaciji “Nema Frontiera” i “Calcutta Project

 

Zaključci

Dana 1. septembra prezentirat će se rezultati Okruglog stola, seminara i radionica.

20,00 sati – Cocktail party

Novosti vezane za organizaciju

Ažuriran program Međunarodne sedmice, seminara i radionica

možete pogledati na www.alexanderlanger.org (Adopt Srebrenica)

Jezici: obezbijeđen je simultan i konsekutivan prijevod za engleski, talijanski i lokalni jezik

Kvota za učešće: 200 € za odrasle i 100 € za mlade mlađe od 24 godine (osnosno respektivno po 30 € i 15 € po danu + upisnina), za smještaj (u porodicama u Srebrenici ili u Kući povjerenja), doručak i obroci (dijelom obezbijeđeni od strane Udruženja “Žene Srebrenice”).

Formular za upis

Formular za upis je u prilogu i treba se popuniti te poslati do 15. avgusta 2007. godine

Hvala svima koji proslijede ovu pozivnicu mogućim interesantima!

Za prijave i upis sa područja Balkana:

Tuzlanska Amica – Mirza Bašić – Tuzla (BiH), Hasana Kikica 1

Tel. + Fax 00387 35 312 321 Mail: mirza_b95@yahoo.com e tz-amica@bih.net.ba

 

pro dialog