Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2010 Alexander Langer

Lideri Projekta Historija projekta Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010
Alexander Langer
"Za zajednički, multietnički život"
11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009 Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007 O Srebrenici i o Bosni Kontakti Alexander Langer Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija
(1) (52) (14) (26) (28) adopt Srebrenica Group (6) as / Dozivite Srebrenica 2010 (3) Bz-Dayton -Meeting Trento 06-16 (15) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Internac. Sedmica 2008 (37) Internacionalna sedmica 2007 (9) Internacionalna sedmica 2014 (52) medunarodma sedmica 2008-2 (17) Medunorodna Sedmica 2011 (36) Srebrenica - Potocari 11.7.2007 (9) Srebrenica 11.7.2005 (9) Srebrenica 11.7.2005 (4) Srebrenica 11.7.2006 (6) srebrenica-mars mira 2010 (8) Tuzla 07.2006 (9) Tuzla- Modena City Ramblers (4) Tuzlanska amica (13)

Lagani Putnik

15.7.2010., FONDACIJA ALEXANDER LANGER STIFTUNG

Rođen u Strezingu/Vipiteno u Alto Adigu/Južni Tirol 22.2.1946. Novinar, prevodioc, nastavnik, već kao vrlo mlad sarađuje sa raznim časopisima, asocijacijama, građanskim inicijativama. Od 1978. izabran je u tri navrata u Parlament Provincije Bolzano.

80-ih godina on je jedan od pokretača političkog pokreta tj. pokreta zelenih u Italiji i u Evropi, koja je u odnosu na tradicionalna opredjeljenja doživljavana kao nova i transverzalna stranka.

1989. godine izabran je za zastupnika u evropskom Parlamentu i iste godine postaje predsjednikom novoosnovane stranke Zelenih.

Posebno se zalaže za vanjsku politiku mira, za pravednije odnose između sjevera i juga i istoka i zapada, za ekološki preobražaj društva, ekonomije, stilova života. Putovao je u zvaničnim misijama u Izrael, Brazil, Rusiju, Albaniju, Argentinu, Egipt, Rumuniju i Bugarsku.

Poslije pada berlinskog zida, usmjerava svoju aktivnost ka pokušaju suprotstvljanja sve većem rađanju nacionalizama. Daje podršku snagama pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije. Sa “Verona Forumom” pruža stol dijaloga stotinama pobornika zajedničkog življenja koji se sastaju u Veroni, Strasburgu, Beču, Briselu, Parizu, Tuzli, Skoplju i Zagrebu.

26. juna 1995. godine odlazi sa ostalim evropskim zastupnicima u Kan odnoseći svjetskim poglavarima dramatični apel: ”Evropa će umrijeti ili se ponovo roditi u Sarajevu”.

Alexander Langer 1981. i 1995. godine odbija da pristupi normativnom popisu stanovništva koji jača politiku etničkog razdvajanja na njegovom prostoru. Sa tom isprikom, u mjesecu maju 1995, bez većeg skandala biva isključen iz kandidature za gradonačelnika Bolzana….

Odlučuje da prekine svoj život 3. jula 1995. godine u 49. godini života.

Počiva na malom groblju u Telvesu/Telfes (Bolzano), pored svojih roditelja.

pro dialog