Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2009

Lideri Projekta Historija projekta Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010 11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009
Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007 O Srebrenici i o Bosni Kontakti Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija Alexander Langer
(28) (1) (52) (14) (26) adopt Srebrenica Group (6) as / Dozivite Srebrenica 2010 (3) Bz-Dayton -Meeting Trento 06-16 (15) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Internac. Sedmica 2008 (37) Internacionalna sedmica 2007 (9) Internacionalna sedmica 2014 (52) medunarodma sedmica 2008-2 (17) Medunorodna Sedmica 2011 (36) Srebrenica - Potocari 11.7.2007 (9) Srebrenica 11.7.2005 (9) Srebrenica 11.7.2005 (4) Srebrenica 11.7.2006 (6) srebrenica-mars mira 2010 (8) Tuzla 07.2006 (9) Tuzla- Modena City Ramblers (4) Tuzlanska amica (13)

Međunarodna sedmica 2009: Riječi Sjećanja

19.8.2009., Fondazione Alexander Langer Stiftung

TUZLANSKA AMICA TUZLA 

FONDAZIONE ALEXANDER LANGER STIFTUNG BZ

 

Uz podršku


Općina Srebrenica – BiH, Općina Pescara – I, Općina Bolzano – I,

Provincija Siena – I, Provincija Chieti – I, Autonomna Provincija Bolzano – I,

Regija Abruzzo – I, AICCRE Abruzzo – I, Italijanska Razvojna Kooperacija u BiH,

Javna Ustanova "Kulturni Centar Srebrenica" - BiH


 


3. Međunarodna Sedmica Sjećanja

23-28ti Avgust 2009

 Riječi Sjećanja


 


PROGRAM SEDMICE

 

Nedelja 23. August


Dolazak učesnika u Srebrenicu tokom jutra i sistemacija.


JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Ceremonia otvaranja 3° Međunarodne sedmice – Velika Sala , JU Kulturni Centar

Govori dobrodošlice lokalnih vlasti i organizatora

Umjetničke pretstave


“Iris ispod mora”, pozorišni ples od Motus Danza, Siena – Italy

 


Ponedeljak 24. August


9.00 – 12.00 Posjeta Memorijalnom centru Potočari


14.00 – 15.00 Diskusija i razrada o posjeti – Mala Sala, JU Kulturni Centra


15.00 – 16.00 Susred sa Amirom Kulaglić, REKOM, Srebrenica – Mala Sala, JU Kulturni Centar

Utorak 25. August


9.00 – 12.00 Video “Vukovar, zadnji rez” i seminar sa autorom Dragutin Hedl – Mala Sala, JU Kulturni Centar

 

14.00 – 16.00 Susret sa lokalnim udruženjima

 

JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Susret sa autorom – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Dragutin Hedl, novinar – Osijek (HR)

Uvodi Marinko Sekulić, novinar – Srebrenica
Srijeda 26. August


9.00 – 13.00 Seminar o poslijeratnoj traumi sa Irfankom Pašagic – Mala Sala, JU Kulturni Centar


15.00 – 18.00 Izlet na Guber
 

Četvrtak 27. August


9.00 - 12.00 Susret sa udruženjima iz Bratunca


14.00 – 16.00 Seminar o ratnom i poslijeratnom novinarstvu u BiH sa Dariom Terzićem –Mala Sala, JU Kulturni Centar

 

JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Susret sa autorom – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Dubravko Lovrenović – Univerzitet Sarajevo

Uvode Željko Ivanković, pisac, Enver Kazaz, Univerzitet Sarajevo i Azir

Osmanović, Adopt Srebrenica
Petak 28. August9.00 – 11.00 Seminar o ratnom i poslijeratnom novinarstvu u BiH sa Dariom Terzićem –Mala Sala, JU Kulturni Centar


JAVNI DOGAÐAJ


11.15 – 12.30 Susret sa autorom – Mala Sala, JU Kulturni Centra

Enisa Zunić, Direktorica Univerzitetske Biblioteke i Jagoda Iličić, profesorica –

Tuzla

Uvodi Direktorica Narodna Biblioteke Srebrenica Vesna Kočić


15.30 – 16.30 Cerimonija zatvaranja – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Predstava muzičke radijonice

Video iz kampa “Ipsia” u Osatu

Predstava klovnova sa djecom


16.30 – 18.00 Koncert “Dva Kofera”, Geoff Warren i Pino Petraccia, Italica/Velika Britanija – Velika Sala, JU Kulturni CentarRADIONICETokom sedmice će biti organizovane slijedeće neobavezne radionice:


Radionica animacije sa djecom organizovano u Osatu od volonteri Ipsia (od 16. do 28. augusta)


Jezik tijela preko granica, od Simona Cieri – Motus Danza (od 19. do 23. augusta , 2 sata na dan)


Klovnovi u gradu, od Chiara Visca (od 23. do 28. augusta , 4 sata na dan)


Radionica bubnjeva za djecu i mlade od Pino Petraccia (od 24. do 28. augusta)

Međunarodna sedmica je organizovana u saradnji sa:

Associazione Mila Donnambiente – I, Associazione Babelia & c. – I, Associazione Culturale Sagapò – I , Associazione Nema Frontiera – I , Associazione Solis Urna – I, Ipsia-Acli Terre e Libertà – I, Master per mediatori dei conflitti e operatori di pace internazionali – I, Motus Danza – I, Musicians without borders Srebrenica – BiH, Rete Lilliput nodo di Ferrara – I i drugi koji nam se pridruže...

pro dialog