pro dialog
Međunarodna sedmica 2009: Riječi Sjećanja

TUZLANSKA AMICA TUZLA 

FONDAZIONE ALEXANDER LANGER STIFTUNG BZ

 

Uz podršku


Općina Srebrenica – BiH, Općina Pescara – I, Općina Bolzano – I,

Provincija Siena – I, Provincija Chieti – I, Autonomna Provincija Bolzano – I,

Regija Abruzzo – I, AICCRE Abruzzo – I, Italijanska Razvojna Kooperacija u BiH,

Javna Ustanova "Kulturni Centar Srebrenica" - BiH


 


3. Međunarodna Sedmica Sjećanja

23-28ti Avgust 2009

 Riječi Sjećanja


 


PROGRAM SEDMICE

 

Nedelja 23. August


Dolazak učesnika u Srebrenicu tokom jutra i sistemacija.


JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Ceremonia otvaranja 3° Međunarodne sedmice – Velika Sala , JU Kulturni Centar

Govori dobrodošlice lokalnih vlasti i organizatora

Umjetničke pretstave


“Iris ispod mora”, pozorišni ples od Motus Danza, Siena – Italy

 


Ponedeljak 24. August


9.00 – 12.00 Posjeta Memorijalnom centru Potočari


14.00 – 15.00 Diskusija i razrada o posjeti – Mala Sala, JU Kulturni Centra


15.00 – 16.00 Susred sa Amirom Kulaglić, REKOM, Srebrenica – Mala Sala, JU Kulturni Centar

Utorak 25. August


9.00 – 12.00 Video “Vukovar, zadnji rez” i seminar sa autorom Dragutin Hedl – Mala Sala, JU Kulturni Centar

 

14.00 – 16.00 Susret sa lokalnim udruženjima

 

JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Susret sa autorom – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Dragutin Hedl, novinar – Osijek (HR)

Uvodi Marinko Sekulić, novinar – Srebrenica
Srijeda 26. August


9.00 – 13.00 Seminar o poslijeratnoj traumi sa Irfankom Pašagic – Mala Sala, JU Kulturni Centar


15.00 – 18.00 Izlet na Guber
 

Četvrtak 27. August


9.00 - 12.00 Susret sa udruženjima iz Bratunca


14.00 – 16.00 Seminar o ratnom i poslijeratnom novinarstvu u BiH sa Dariom Terzićem –Mala Sala, JU Kulturni Centar

 

JAVNI DOGAÐAJ

16.00 – 18.00 Susret sa autorom – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Dubravko Lovrenović – Univerzitet Sarajevo

Uvode Željko Ivanković, pisac, Enver Kazaz, Univerzitet Sarajevo i Azir

Osmanović, Adopt Srebrenica
Petak 28. August9.00 – 11.00 Seminar o ratnom i poslijeratnom novinarstvu u BiH sa Dariom Terzićem –Mala Sala, JU Kulturni Centar


JAVNI DOGAÐAJ


11.15 – 12.30 Susret sa autorom – Mala Sala, JU Kulturni Centra

Enisa Zunić, Direktorica Univerzitetske Biblioteke i Jagoda Iličić, profesorica –

Tuzla

Uvodi Direktorica Narodna Biblioteke Srebrenica Vesna Kočić


15.30 – 16.30 Cerimonija zatvaranja – Velika Sala, JU Kulturni Centar

Predstava muzičke radijonice

Video iz kampa “Ipsia” u Osatu

Predstava klovnova sa djecom


16.30 – 18.00 Koncert “Dva Kofera”, Geoff Warren i Pino Petraccia, Italica/Velika Britanija – Velika Sala, JU Kulturni CentarRADIONICETokom sedmice će biti organizovane slijedeće neobavezne radionice:


Radionica animacije sa djecom organizovano u Osatu od volonteri Ipsia (od 16. do 28. augusta)


Jezik tijela preko granica, od Simona Cieri – Motus Danza (od 19. do 23. augusta , 2 sata na dan)


Klovnovi u gradu, od Chiara Visca (od 23. do 28. augusta , 4 sata na dan)


Radionica bubnjeva za djecu i mlade od Pino Petraccia (od 24. do 28. augusta)

Međunarodna sedmica je organizovana u saradnji sa:

Associazione Mila Donnambiente – I, Associazione Babelia & c. – I, Associazione Culturale Sagapò – I , Associazione Nema Frontiera – I , Associazione Solis Urna – I, Ipsia-Acli Terre e Libertà – I, Master per mediatori dei conflitti e operatori di pace internazionali – I, Motus Danza – I, Musicians without borders Srebrenica – BiH, Rete Lilliput nodo di Ferrara – I i drugi koji nam se pridruže...