Fondazione | Alexander Langer | Stiftung

“Adopt Srebrenica”: projekat dijaloga i suživota
13.9.2007, Tuzlanska Amica - Langer Fondacija

Planirane aktivnosti u Centru:

·        Aktivnosti istraživanja, proučavanja, dokumentacije

·        Kulturne aktivnosti: kinoforum, prezentacija knjiga, izložbe, debate.

·        Edukativno zabavne aktivnosti namjenjene djeci i omladini Srebrenice: npr. kursevi jezika, informatike, pozorišta, plesa, video maker-a, fotografije, muzike,...