Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica

Lideri Projekta Historija projekta Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010 11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009 Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007 O Srebrenici i o Bosni Kontakti Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija Alexander Langer
(52) (14) (26) (28) (1) adopt Srebrenica Group (6) as / Dozivite Srebrenica 2010 (3) Bz-Dayton -Meeting Trento 06-16 (15) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Internac. Sedmica 2008 (37) Internacionalna sedmica 2007 (9) Internacionalna sedmica 2014 (52) medunarodma sedmica 2008-2 (17) Medunorodna Sedmica 2011 (36) Srebrenica - Potocari 11.7.2007 (9) Srebrenica 11.7.2005 (9) Srebrenica 11.7.2005 (4) Srebrenica 11.7.2006 (6) srebrenica-mars mira 2010 (8) Tuzla 07.2006 (9) Tuzla- Modena City Ramblers (4) Tuzlanska amica (13)

“Adopt Srebrenica”: projekat dijaloga i suživota

13.9.2007., Tuzlanska Amica - Langer Fondacija

Planirane aktivnosti u Centru:

·        Aktivnosti istraživanja, proučavanja, dokumentacije

  • Stvaranje biblioteke i mediateke.
  • Seminari, radionice, debate, kursevi. [ucinak i dugorocne posljedice rata i genocida (ekonomske, psihičke, medijske, socijalne, kulturalne,...); analiza konflikata i genocida u raznim dijelovima svijeta; stvaranje mreža izmedju tih stvarnosti; promoviranje (pokretanje) dijaloga; tehnike riješavanja i upravljanje konfliktima; memorija, trauma; interetničke dinamike; suživot]
  • Podrška bosanskim i internacionalnim studentima, naučnicima i ekspertima u njihovim projektima istaživanja (istrazivacki radovi, disertacije...)
  • Publikacije.

·        Kulturne aktivnosti: kinoforum, prezentacija knjiga, izložbe, debate.

·        Edukativno zabavne aktivnosti namjenjene djeci i omladini Srebrenice: npr. kursevi jezika, informatike, pozorišta, plesa, video maker-a, fotografije, muzike,...

pro dialog