pro dialog
Fotografska izložba u Srebrenici

Italijanska Kooperacija za Razvoj s ponosom predstavlja fotografsku izložbu pod nazivom “Viđeno našim očima” u okviru druge Sedmice sjećanja “Life & Voices in Srebrenica” u organizaciji Fondacije „Alexander Langer“ i Udruženja „Tuzlanska Amica“.

Izložene fotografije su djela učenika i učenica srebreničkih srednjih škola koji su pohađali  foto-radionicu koju je podržala Italijanska Kooperacija za Razvoj u Bosni i Hercegovini. Radionica je bila artikulirana u osam susreta koji su održani u Biblioteci u Srebrenici tokom kojih su mladi, pod stručnim vodstvom gdina Sadika Salimovića, naučili osnove umjetnosti fotografiranja te kako da izraze svoj lični stav i emocije putem fotografije.

Ova inicijativa je ostvarena u sklopu projekta pod direktnim vodstvom Ureda Italijanske Kooperacije “Podrška aktivnostima u korist djece i adolescenata u BiH” i predstavlja nastavak pilot projekta nazvanog  “Viđeno našim očima”. Srebrenička je bila treća u nizu radionica ostvarenih u sklopu ciklusa fotografija “Viđeno našim očima”; prva je realizirana u Mostaru 2006. godine, a druga u Čapljini 2007. godine.